Liên hệ

Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Minh Khai

Địa chỉ: Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
P Hiệu Trưởng Pt : Bà Nông Thị Lê Trinh
Điện thoại: 02813.871.092
Email:c1nguyenthiminhkhai.pgdtxbackan@backan.edu.vn